przerabianie cccam na oscam

Przekonwertowanie konfiguracji CCcam na OSCam wymaga zmiany konfiguracji dostawcy usług. Oto przykład, jak zmienić twoją konfigurację CCcam na konfigurację dla OSCam, zakładając, że Twoje dane dostępowe to:

 

– Adres serwera CCcam: s1.blog.cccambtc.com
– Port serwera CCcam: 15000
– Nazwa użytkownika CCcam: test145
– Hasło CCcam: blog.cccambtc.com

 

Oto jak można przekonwertować te dane na konfigurację OSCam:

 

1. Pobranie i instalacja OSCam:
Rozpocznij od pobrania i zainstalowania odpowiedniej wersji OSCam na swoim serwerze lub dekoderze. Upewnij się, że używasz wersji dedykowanej dla Twojego systemu operacyjnego.

 

2. Konfiguracja podstawowa OSCam:
Po instalacji OSCam, otwórz plik konfiguracyjny `oscam.conf` i wprowadź podstawowe ustawienia. W pliku `oscam.conf`, znajdź sekcję `global` i dodaj następujące linie:

 

[global]
logfile = /var/log/oscam.log
nice = -1
clienttimeout = 5
fallbacktimeout = 2
clientmaxidle = 120
cachedelay = 120
bindwait = 120
resolvedelay = 30
preferlocalcards = 1
saveinithistory = 1
disablecrccws_only_for = 098C:000000;09C4:000000

 

Pamiętaj, że to tylko przykład i możesz dostosować te ustawienia według swoich potrzeb.

 

3. Dodawanie kart dostępowych do OSCam:

Teraz, aby dodać swoją kartę dostępową, przejdź do sekcji `reader` w pliku `oscam.conf` i dodaj następujące linie:

 

[reader]
label = NazwaTwojejKarty
enable = 1
protocol = cccam
device = s1.blog.cccambtc.com,15000
user = test145
password = blog.cccambtc.com
caid = 098C
group = 1
```

Upewnij się, że zastąpisz odpowiednimi danymi, takimi jak “NazwaTwojejKarty” i “098C”. Możesz także dostosować inne parametry w zależności od Twoich potrzeb.

 

4. Skanowanie kart i identyfikacja:
Po dodaniu karty dostępowej, OSCam automatycznie spróbuje zidentyfikować dostępne kanały i informacje o karcie.

 

5. Uruchomienie OSCam:
Teraz możesz uruchomić OSCam i sprawdzić, czy dostęp do kanałów działa poprawnie.

 

Upewnij się, że Twoja konfiguracja jest zgodna z wymaganiami dostawcy usług satelitarnych i że spełniasz wszystkie warunki korzystania z ich usług.

Shopping Cart

subscription now to our newsletter. activate your account to get 10 day free server